Tempatan Viral

Ramai tert4nya boleh ke lap0ran r0gol di buat biar kes sudah l4ma berlaku. Ini penjelasan peguam

Pendakwah selebriti dir3man lima hari, mulai hari ini, bagi membantu sias4tan kes mer0gol seorang wanita pada September tahun lalu.

Perintah r3man terhadap susp3k berusia 25 tahun yang juga bekas peserta rancangan realiti televisyen berbentuk keagamaan itu dikeluarkan oleh Timbalan Pendaftar Mahkamah, Mohd Zamir Suhaimee.

Namun apa yang menimbulkan pers0alan dari netizan ialah bolehkah laporan r0gol di buat biar pun k3s telah l4ma berlaku? Seterusnya apa proses mahk4mah yang akan di lalui oleh Dai Syed.

Berikut penjelasan terperinci oleh peguam Nor Zabetha

“Beberapa jam yang lalu ada dimuat naik dalam status Facebook tentang pen4ngkapan seorang penyanyi dan penceramah bebas kerana disy4ki mer0gol.

” Saya baca status tersebut, tidak berani hendak menulis selagi tiada laporan yang s4hih.

“Kemudian tadi terbaca berita Sinar Harian, memang benar pihak polis men4han penceramah bebas program realiti ini kerana kes r0gol, tahun lalu.

” Berdasarkan kenyataan Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Baharudin Mat Taib, perintah r3man akan dibuat di Mahkamah Shah Alam hari ini.

” Memandangkan si4satan di bawah Seksyen 376 Kanun Kes3ksaan iaitu j3nayah r0gol yang boleh dihuku-m p3njara m4ksimum 20 tahun dan r0tan, maka t4hanan r3man yang pertama, boleh jadi maksi-mum 7 hari.

” Berg4ntung juga kepada Mahkamah berapa hari yang dibenarkan tetapi m4ksimumnya tetaplah 7 hari.

” Mungkin ada orang tanya, “Aik? 7 hari sahaja?”. Mungkin ramai yang tidak faham apa itu r3man. Perlu diingatkan r3man adalah untuk tujuan siasatan dan memastikan agar susp-ek dibawah tah4nan polis bagi melakukan si4satan.

“Ada juga kes lain, sekiranya susp3k tidak dir3man. Susp3k tidak beri kerjasama atau lari. Jika dalam tah4nan r3man, memudahkan si4satan. Terutama kalau melibatkan si4satan hukuman berat, kebarangkalian mel4rikan diri itu tinggi.

” Sekiranya tempoh 7 hari tadi tidak mencukupi bagi si4satan, pihak polis boleh membuat permohonan bagi lanjutan r3man maksimum lagi 7 hari. Keseluruhannya adalah 14 hari.

” Maksimum r3man 14 hari ini bagi kes4lahan-kes4lahan b3rat yang hu-kuman p3njaranya lebih dari 14 tahun atau huku-man m4ti. Macam kes bunu-h, AMLA, r0gol, b-unuh dll.

” Kalau kes tidak b3rat iaitu hu-kuman p3njara adalah kurang 14 tahun, tempoh maksimum bagi tah4nan r3man adalah 7 hari, walaupun ditambah lanjutan r3man.

Jumlah maksimum reman ini, bukan main ‘t3mbak-t3mbak’ sahaja tetapi seperti yang diperuntukan dalam Seksyen 117, Kanun Tatacara J3nayah.

Jadi kalau selepas proses r3man, suspek kelihatan berlegar-legar dikalangan awam. Jangan pula kata “Eh? Lepas pula. Apsal tak dip3njara? Kan haritu dah t4ngkap?”. Yang dit4ngkap atau dit4han itu adalah untuk r3man bagi tujuan si4satan. Huku-mannya belum lagi.

Kemudian, selepas semua kertas si4satan selesai dan terdapat pembuktian susp3k melakukan j3nayah, kes akan dibawa ke mahkamah.

Kes rog0l ini, libatkan pembuktian dari segi D-NA, perubatan, keterangan, kawad c4m dan lain-lain. Akan ambil masa sedikit. Berbezalah siasa4tannya dengan kes-kes yang seperti penipu-an, mer0sakkan harta benda dll.

Apabila tert-uduh dibawa ke mahkamah, susp-ek akan melantik peguam dan dibic4rakan. Proses mahkamah sehingga perbic4raan mungkin juga ambil masa.

Sementara itu susp3k boleh dibebaskan secara jaminan sebelum tunggu perbicaraan dan keputusan. Diingatkan juga ada jenis kes4lahan yang tidak boleh dijamin. Ini semua kena rujuk akta. Bagi kes r0gol boleh dijamin dan nilai jaminan kebiasanya tinggi.

Kalau selepas perbicaraan didapati bers4lah, tertuduh akan dij4tuhkan hu-kuman. Tertuduh boleh juga merayu kepada keputusan dan memohon agar huku-man ditangguhkan.

Dibahagian huk-uman inilah huk-uman p3njara boleh sampai bertahun-tahun, berdasarkan kesa4ahan dan kes.

Yang beberapa hari r3man itu, bukan huk-uman. Baru si4satan. Jadi jangan s4lah faham kenapa ‘terl3pas’ awal. Ayatnya bukan terlepas tetapi belum dih-ukum.

Ada juga selepas perbica4aan, tert-uduh tidak dihuk-um kerana kes g4gal dibuktikan terhadapnya. Jadi dia b3bas tanpa huk-uman.

Begitulah prosesnya.

Nanti saya tulis lagi berkenaan isu betapa pentingnya membuat laporan polis bagi kes rog0l kerana mngsa selalu tak-ut hendak melap0rkan.

Adakah dakwaan rog0l atau lap0ran rog0l adalah boleh dibuat walaupun telah lama berlaku?

Kalau kita baca kenyataan oleh Asisten Komisioner, tudu-han kejadian rog0l oleh pendakwah bebas telah berlaku setahun yang lalu.

Ada yang bertanyakan soalan, jadi bolehkah sekiranya laporan dibuat setahun kemudian? Pastinya kalian memikirkan tentang bukti yang tidak lagi tinggal dan faktor-faktor lain dan bagaimana jika si tertu-duh tidak meng4ku? Lagi susah hendak dibuktikan tanpa peng4kuan.

Kita ketepikan sekejap isu berkaitan bu-kti, saya akan sentuh bab ini kemudian. Kita lihat dahulu kes-kes yang pernah dilaporkan. Sama ada, benar atau tidak kes rog0l perlu didakwa segera?

Pada bulan lepas seorang bapa dit4ngkap kerana dakwaan merog9l anaknya. Bapanya yang telah berpis4h dengan ibu mngsa, pernah mempunyai rekod kes4lahan l4mpau j3nayah r9gol. Menurut mngsa, bapanya telah mula mer0gol sejak Februari 2020, tangk4pan di buat pada November 2020.

Beberapa tahun dahulu ada kes bapa durj4na, yang dit4ngkap dan didakwa dengan 623 pertuduhan rog9l, liwat, su-mbang m4hram sejak 2015 dan tertuduh dit4ngkap pada sekitar 2017 iaitu 2 tahun selepas kej4dian.

Kes-kes di atas ini, mngsa tidak membuat lap0ran segera. J3nayah r0gol hanya diketahui beberapa lama kemudian.

Kita lihat pula dalam kes Mohd Hanif Kassim v. PP And Another Appeal [2015] 3 CLJ 984, pada masa kejadian berusia 14 tahun 7 bulan. Pada sekitar Jun 2010, tertu-duh telah memaksa mngsa melakukan hub-ungan s3ks di ladang kelapa sawit.

Mngsa kemudian dihantar pulang oleh tert-uduh. Mngsa merahsiakan kejadian ini. Beberapa bulan kemudian, mngsa melahirkan seorang bayi lelaki.

Hasil dari ujian DNA mendapati bahawa tertu-duh adalah 99.9999% bapa kandung kepada bayi. Memandangkan sewaktu kej4dian r0gol, mngsa adalah bawah umur maka elemen ker3laan tidak perlu dibu-ktikan. Tertu-duh dit4ngkap dan didakwa di mahkamah.

Tidak meng4kui perbu-atannya itu, tertu-duh men4fikan telah mer0gol mngsa. Tertu-duh juga mempertikaikan laporan D-NA yang kononnya tidak dibuat selaras dengan Kanun Tatacara J3nayah.

Mahkamah memutuskan bahawa tertu-duh dihuk-um p3njara 8 tahun. Tertu-duh mer4yu dan mempertik4aikan pert-uduhan adalah c4cat kerana tidak dinyatakan waktu dan hari kes4lahan r0gol tersebut, oleh yang demikian telah mempr-ejudiskan haknya untuk memasukkan pemb3laan alibi.

Rayu-an tertuduh ditolak manakala Mahkamah membenarkan rayuan pendakwaraya untuk huk-uman yang lebih b3rat iaitu 10 tahun dan 1 s3batan.

Kes-kes di atas ini, adalah pembuktian bahawa tidak kiralah walaupun kejadian selepas setahun atau beberapa bulan. Si4satan masih juga diteruskan dan dakw4an serta pertu-duhan bakal diteruskan jika terdapat bukti yang kukuh bagi sesuatu kes.

Dalam kes j3nayah, ada beberapa elemen yang perlu dibuktikan misalnya saya rujuk dalam kes Nurhasliman Ghazali lwn. PP [2018] 1 LNS 1491 antara intipati pertu-duhan kes r0gol ialah wujudnya ‘penile penetration’.

Saksi SP6 iaitu seorang Doktor S4kit Puan/O&G telah memberi keterangan di mahkamah dan mengesahkan kesahihan cerita mngsa berdasarkan wujudnya k0yakan l4ma.

Dalam kes ini, kejadian r0gol berlaku pada 23, 24 dan 25 April 2015 dan laporan hanya dibuat pada 15/5/2015. S4ksi p4kar juga turut membezakan tanda-tanda yang berlaku dalam tempoh 72 jam dan kejadian yang lebih lama.

Bagi kes rog0l yang dibicarakan, saksi pakar-pakar akan dipanggil untuk mengesahkan pemeriksaan yang dibuat terhadap m4ngsa rog0l sewaktu proses si4satan dan laporan perub4tan akan disediakan.

Jika tiada pemb-uktian, kebiasaannya pend4kwaan tidak diteruskan. Sama ada k3san lama atau yang baru semuanya tertakluk kepada pem3riksaan, pandangan p4kar dari sudut k3san dan pun-ca adalah benar disebabkan oleh ‘penile pen3tration’

Proses t4hanan re-man dan sia4satan adalah untuk menyi4sat kes sama ada terdapat elemen j3nayah atau tidak. Jadi sekiranya tertu-duh dit4han dan didapati bukti tidak kukuh, tertu-duh mungkin dilep4skan dan dib3baskan

Jadi berdasarkan rujukan kes di atas, tidak kiralah kes yang berlaku sebulan yang lalu atau mngsa r0gol tidak ambil langkah segera. Tolong buat laporan. Yang terbaik, adalah langkah segera dan laporan segera supaya k3san dan bukti lebih jelas dan kukuh.

Namun demikian, mungkin mngsa keli-ru atau t4kut, mungkin juga mngsa t4kut dipandang hin4 oleh masyarakat tetapi selepas beberapa hari baru mngsa berani hendak buat lap0ran. Teruskan buat laporan, jangan t4kut bahawa kononnya terlewat.

Dalam laporan Harian Metro hari ini, kata mngsa dia tidak membuat laporan terhadap pend4kwah bebas kerana diug-ut s4man m4lu jika buat laporan polis dan ibu bapanya juga tidak membenarkan kerana t4kut m4lu jika perkara ini jadi kec0h dan diketahui ramai.

Ketahuilah bahawa lap0ran polis adalah merupakan ‘absolute privilege’ iaitu hak mutlak seseorang. Mngsa r0gol tidak boleh disaman sekiranya membuat lap0ran polis walaupun diputuskan oleh Mahkamah tertud-uh dibeb3skan dan walaupun repu-tasi tertud-uh telah terc4lar.

Isu berkaitan lap0ran polis adalah hak mutlak seseorang telah diputu-skan oleh Mahkamah Persekutuan dalam kes Azman Azemi v Zahida Mohamed Rafik [2019] 3 CLJ 295 namun demikian, Mahkamah turut memutuskan bahawa perbu4tan membuat naik lap0ran polis yang disampaikan kepada pihak ketiga boleh di s4man fitn4h.

Ini bermakna, jangan sewenang-wenangnya memuatnaik laporan polis terhadap seseorang di sosial media, anda mungkin berhadapan dengan tu-ntutan fitn4h. Laporan polis tidak s4lah, perbuatan vir4l itu yang s4lah.

Sekiranya anda adalah m3ngsa s3ksual and c4bul, jangan m4lu dan t4kut. Anda adalah mngsa dan ambil tind4kan, jangan biarkan perbu-atan pelaku berleluasa.

-Oleh Nor Zabetha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *